Pracovníci sú základným kameňom našej spoločnosti

Pre náš inovatívny rodinný podnik je typická otvorená a plochá organizačná štruktúra s veľmi krátkymi komunikačnými cestami. Uvedomujeme si, že tie najlepšie výsledky dokážeme dosiahnuť vďaka dobrej vzájomnej spolupráci a zaisteniu príjemného a bezpečného pracovného prostredia. Preto neustále investujeme do optimalizácie pracovných podmienok našich zamestnancov.

Nevyžadujeme prechádzajúce skúsenosti; budúcim odborníkom ponúkame kompletné interné zaškolenie a naši skúsení pracovníci ich zasvätia do všetkých tajomstiev odboru.
Za dôležité vlastnosti pokladáme zdravú chuť učiť sa, angažovanosť a vysoký cit pre kolegialitu.

Chcete spolu s nami vytvárať tie najkrajšie produkty a podieľať sa na našom budúcom úspechu? V tom prípade si pozrite našu aktuálnu ponuku voľných pracovných miest alebo nám pošlite žiadosť o prijatie do zamestnania z vlastnej iniciatívy, vždy vám odpovieme.